Ga naar inhoud

Centrum voor volwassenenonderwijs

Extras
Omschrijving

Praktische cursus waarbij basistechnieken elektriciteit, metaal en lassen worden aangeleerd. In de lessen elektriciteit leer je elektrische verbindingen en schakelingen realiseren. Tijdens de lessen metaal voer je bewerkingen op verschillende materialen uit en wordt de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijdgereedschap. In de lessen lassen verwerf je de basistechnieken van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés.Je krijgt een initiatie in gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG/MAG-lassen.

Het certificaat van de opleiding Fietsenmaker wordt (samen met het getuigschrift Bedrijfsbeheer) door het ondernemingsloket aanvaard om te kunnen starten als zelfstandige.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is voor iedereen toegankelijk.

Bekwaamheidsbewijzen

Deelcertificaten van de modules 'Basis Elektriciteit' en 'Basis Metaal' en 'Basis Lassen' die deel uitmaken van de opleiding FIETSENMAKER.

Programma
 • Verantwoord met elektrische energie omgaan
  • de gevaren van elektrische energie onderkennen
  • veiligheidsnormen en reglementering naleven
  • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen
  • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren
  • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen
 • Elektrische verbindingen realiseren
  • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren
  • eenvoudige bedradingschema’s lezen
  • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren
  • technische informatie raadplegen
 • Een werkmethode opvolgen
  • een technische tekening gebruiken
  • een werkvolgorde opvolgen
  • eenvoudige werkstukken aftekenen
  • courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden
  • courante kunststoffen onderscheiden
  • een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren
  • metingen uitvoeren
  • gereedschap onderhouden
 • Constructies demonteren en monteren
  • genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken
  • demontage- en montagetechnieken toepassen
  • mechanismen demonteren-monteren
  • het gereedschap kiezen
 • Handmatige bewerkingen uitvoeren
  • dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden
  • evenwijdig aan een aftekenlijn zagen
  • werkstukken ontbramen
  • werkstukken bijvijlen
  • eenvoudige werkstukken plooien en rechten
  • in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden
 • Machines bedienen
  • snijgereedschap kiezen
  • aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen
  • werkstukken klemmen
  • met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen boren
  • koelsmeermiddelen gebruiken
  • onderhoudsvoorschriften toepassen
  • globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  • voor zichzelf en voor anderen veilig werken
 • Een werkmethode opvolgen
  • een technische tekening van een eenvoudige lasverbinding lezen
  • een werkvolgorde opvolgen
  • courante ferro en non-ferro metalen onderscheiden
  • werkstukken traceren
  • de gelaste verbinding, in functie van de gestelde eisen naar afmetingen, vorm en
   kwaliteit beoordelen
  • onderstaande lasprocédés toepassen
  • een handslijpmachientje gebruiken
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen verbinden
  • de lasapparatuur volgens de instructies instellen
  • evenwijdige smeltlijnen uitvoeren
  • evenwijdige lassnoeren uitvoeren
  • liggende buitenhoeklassen uitvoeren
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE (booglassen met beklede elektrode) verbinden
  • de lasapparatuur volgens de instructies instellen
  • evenwijdige rechte lassnoeren met rutiel beklede elektroden uitvoeren
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van MIG/MAG lassen verbinden
  • de lasapparatuur volgens de instructies instellen
  • evenwijdige rechte lassnoeren enkel in kortsluitboog uitvoeren
 • Metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden
  • de soldeerapparatuur volgens de instructies instellen
  • eenvoudige verbindingen solderen
 • Veiligheidsvoorschriften toepassen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen
  • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be